Типовий Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб (у межах населеного пункту)


 

Типовий Порядок  (Алгоритм)

зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб (у межах населеного пункту)

 

Розроблено  у відповідності до ст.20,, 123 Земельного кодексу України, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, ст.7, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”,  Постанови КМУ від 03.09 2008р. №778 „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176”, постанови КМУ від 11 квітня 2002р. №502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”.

 

1. Для отримання рішення про зміну цільового призначення  суб’єкт господарювання  подає в дозвільний центр, державному адміністратору або представнику місцевого (територіального)  дозвільного органу пакет документів, до складу якого входять  :

 

 • заява на ім’я керівника  органу місцевого самоврядування за типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. №778з обгрунтуванням необхідності зміни цільового призначення  земельної ділянки із зазначенням її розміру;
 •   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
    копія державного акта на право власності  чи користування земельною ділянкою;
 •   копія паспорта ( для фізичних осіб), копія статуту ( для юридичних осіб );
 •   документи щодо встановлення обмежень ( обтяжень) та земельних  сервітутів на використання земельної ділянки

 

2. Державний дміністратор реєструє заяву та документи, що додаються до неї, оформляє опис документів і видає заявнику, а не пізніше наступного робочого дня передає вхідний пакет документів до органу місцевого самоврядування.

 

3. Орган місцевого самоврядування в місячний термін розглядає клопотання і в разі згоди на зміну цільового призначення приймає рішення про дозвіл на підготовку проекту її відведення :

 

 • складання проекту відведення земельної ділянки, якщо зміні цільового призначення підлягає її частина, або

 

 • перепогодження проекту з відповідними службами, якщо зміні цільового призначення підлягає вся ділянка. 

 

4. Орган  місцевого самоврядування  наступного дня після підписання рішення сільським (селищним, міським) головою   видає його заявнику , повідомляє про це державного адміністратора та передає йому копію рішення.

 

До складу вихідного пакету документів входять :

-  рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл на  підготовку проекту  відведення земельної ділянки .

Термін видачі рішення – протягом місяця.

 

Другий етап.

1.  Замовник ( СПД ) виготовляє на договірних умовах у державній або іншій землевпорядній організації проект відведення земельної ділянки.

 

2. Проект відведення земельної ділянки погоджується у відповідності до ст.123,  186-1 та постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1420 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України.  

3. Розроблений і погоджений проект відведення земельної ділянки подається на державну землевпорядну експертизу ( у разі необхідності).

4. Заява про зміну цільового призначення земельної ділянки, проектна документація, погодження проекту відведення земельної ділянки, позитивний висновок експертизи землевпорядної документації  подаються до органу місцевого самоврядування для прийняття рішення.

5. Сільська, селищна, міська рада розглядає проектні матеріали і приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яке наступного дня після підписання сільським (селищним, міським) головою  видає  заявнику , повідомляє про це державного адміністратора та передає йому копію рішення.

 

До складу вихідного пакету документів входять :

 • рішення органу місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки.

               Рішення   сільської,   селищної,   міської    ради    про  зміну  цільового призначення  земельної  ділянки   є   підставою   для   оформлення громадянину або юридичній особі державного акта на право власності на земельну ділянку із зміненим цільовим призначенням.

Термін видачі рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки – протягом місяця.

 

Витяг із нормативно-розпорядчих документів, які врегульовують видачу  дозвільних  документів щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

Земельний кодекс України.

     Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення                 земель      1. Віднесення  земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади  та  органів  місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.      2. Зміна  цільового  призначення  земель провадиться органами виконавчої  влади  або  органами  місцевого  самоврядування,   які приймають  рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування,  вилучення (викуп) земель і  затверджують  проекти землеустрою   або   приймають   рішення   про  створення  об'єктів природоохоронного та історико-культурного призначення.      3. Зміна цільового  призначення  земель,  які  перебувають  у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.      4.  Зміна  цільового  призначення  земель,  зайнятих  лісами, провадиться  з  урахуванням  висновків  органів виконавчої влади з питань  охорони  навколишнього  природного  середовища та лісового господарства.
Стаття 123.Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування 
         3. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого самоврядування  в  межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території населених пунктів, затверджених у 
встановленому законом порядку. 

    Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  місце розташування
об'єктів  на  яких  погоджено відповідним органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею  151  цього
Кодексу.
     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з
погодженням документації із землеустрою.
     Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає
відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у
його  погодженні.  У  разі  відмови  у  погодженні   проекту   він
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
 6. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування   у  двотижневий  строк  з  дня  отримання  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі
необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи
землевпорядної документації згідно із законом  -  після  отримання
позитивного  висновку такої експертизи приймає рішення про надання
земельної ділянки у користування.

 

Постанова КМУ від 11 квітня 2002 р. N 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”, відповідно до  статті  20  Земельного  кодексу  України

 

 1. Зміна  цільового призначення земельної ділянки проводиться за поданням заяви (клопотання) її власника до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту,  або районної  держадміністрації,  якщо  земельна  ділянка розташована за межами населеного пункту.

     До заяви (клопотання) додаються:

     а) копія  державного  акта  на  право  власності  на земельну ділянку;

     б) для громадянина  -  власника  земельної  ділянки  -  копія паспорта  (серія,  номер  паспорта,  коли  і  ким виданий та місце проживання),  для юридичної особи - власника земельної  ділянки  - копія   статуту   (положення)  та  копія  свідоцтва  про  державну

реєстрацію юридичної особи;

     в) документи  щодо  встановлених   обмежень   (обтяжень)   та земельних сервітутів на використання земельної ділянки;

     г) обгрунтування  необхідності  зміни  цільового  призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.

     3. Сільська,    селищна,    міська    рада    або     районна держадміністрація  розглядає  заяву (клопотання) і в разі згоди на зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  дає  дозвіл  на

підготовку проекту її відведення:

     складання проекту  відведення  земельної ділянки,  якщо зміні цільового призначення підлягає її частина;

     перепогодження проекту   відведення   земельної   ділянки   з відповідними  органами  виконавчої  влади,  якщо  зміні  цільового призначення підлягає вся земельна ділянка.

     4. Проект відведення земельної ділянки,  цільове  призначення якої  змінюється,  складається  державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки.

     5. Умови і  термін  складання  проекту  відведення  земельної ділянки визначаються договором,  укладеним замовником з виконавцем робіт.

     6. Проект  відведення  земельної  ділянки  погоджується   або перепогоджується з органом земельних ресурсів,  природоохоронним і санітарно-епідеміологічним  органами,  органом  містобудування   і архітектури  та  охорони  культурної  спадщини,  а  також підлягає

державній землевпорядній експертизі,  після  якої  замовник  подає проектні матеріали відповідно до сільської, селищної, міської ради або до районної держадміністрації для прийняття рішення.

     7. Сільська,  селищна,   міська   рада   розглядає   проектні матеріали  та  приймає  рішення  про  зміну  цільового призначення земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту (крім земель, визначених пунктом 11 цього Порядку).

     8. Районна   держадміністрація   розглядає   подані  проектні матеріали та  приймає  рішення  про  зміну  цільового  призначення земельної  ділянки,  яка  знаходиться за межами населеного пункту, якщо така зміна пов'язана з наступним використанням  цієї  ділянки для   сільськогосподарських  потреб,  ведення  лісового  і  водного господарства, будівництва об'єктів, призначених для обслуговування членів територіальних громад району (шкіл,  лікарень,  підприємств торгівлі тощо). 

 9. Якщо зміна цільового призначення  земельної  ділянки,  яка розташована  за межами населеного пункту,  передбачає використання ділянок для інших потреб,  ніж визначених пунктом 8 цього Порядку, районна держадміністрація розглядає проектні матеріали, готує свій

висновок з цього питання і подає його разом з матеріалами до  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної держадміністрації.

     Рада міністрів    Автономної    Республіки    Крим,   обласна держадміністрація розглядає матеріали та приймає рішення про зміну цільового  призначення земельної ділянки (крім земель,  визначених пунктом 10 цього Порядку).

     10. Якщо зміна  цільового  призначення  стосується  земельних ділянок      -      ріллі,      багаторічних     насаджень     для несільськогосподарських потреб,  лісів  першої  групи площею понад 10 гектарів,  а   також   земельних   ділянок   природоохоронного, оздоровчого,  рекреаційного призначення та особливо цінних земель, що проводиться за рішенням  Кабінету  Міністрів  України,  районна держадміністрація   подає   проектні   матеріали  разом  із  своїм

висновком до Ради міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласної держадміністрації.

     Рада міністрів   Автономної    Республіки    Крим,    обласна держадміністрація розглядає подані проектні матеріали і готує свій висновок для подання  Кабінету  Міністрів  України  для  прийняття відповідного рішення.

     11. Зміна   цільового  призначення  особливо  цінних  земель, розташованих  у  межах  населеного   пункту,   проводиться   після погодження  з  Верховною  Радою  України  за  рішенням  сільської, селищної,  міської  ради.  Проектні  матеріали  на  погодження  до

Верховної   Ради  України  подаються  Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим,  обласною,  Київською і Севастопольською  міською радою.

     Зміна цільового    призначення    особливо   цінних   земель, розташованих  за  межами  населеного  пункту,  проводиться   після погодження   з   Верховною  Радою  України  за  рішенням  Кабінету Міністрів України.  Проектні матеріали на погодження до  Верховної

Ради України подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною держадміністрацією.

    12. Рішення   сільської,   селищної,   міської    ради    або відповідного   органу   виконавчої   влади   про  зміну  цільового призначення  земельної  ділянки   є   підставою   для   оформлення

громадянину або юридичній особі державного акта на право власності на земельну ділянку із зміненим цільовим призначенням.

     13. У разі прийняття рішення про відмову  у  зміні  цільового призначення земельної ділянки сільська,  селищна,  міська рада або відповідний орган  виконавчої  влади  протягом  15  днів  письмово повідомляє про це її власника з обгрунтуванням причини відмови.

     14. У  разі  незгоди  власника  земельної  ділянки з рішенням сільської,  селищної, міської ради або органу виконавчої влади про відмову  у  зміні  її  цільового  призначення  спір  вирішується в судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Міському (селищному, сільському) голові
                                   м. ________________________________ 
                                       
                                       п. ____________________________________
 
                              ЗАЯВА 
     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка належить мені на правах приватної власності (цільове призначення для сільськогосподарського виробництва) для будівництва відпочинково-оздоровчого комплексу  
 
___________________________________________________________________________________________________                (місцезнаходження (адреса) об'єкта,  на який видається документ)
___________________________________________________________________________________________________                   (вид діяльності згідно з КВЕД)
___________________________________________________________________________________________________     (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище
___________________________________________________________________________________________________                    фізичної особи - підприємця)
___________________________________________________________________________________________________               (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________________________________________________________________________________ ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
___________________________________________________________________________________________________     (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
___________________________________________________________________________________________________         (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання   фізичної особи - підприємця) 
         _______________________                          ________________            (телефон)                                        (телефакс) 
"___" ____________ 200_ р.       __________________________________________                                         

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -    

                                                                          підприємця, уповноваженої особи)
                                                                                                                                                                                                       

Документи, що додаються  до заяви:

 

-    копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

-    копія статуту;

- державний акт на право власності на земельну ділянку;

-  документи щодо встановлення обмежень ( обтяжень) та земельних  сервітутів на використання земельної ділянки

 
 
Заповнюється адміністратором: 
 
 
"___" ____________ 200_ р.         
   |(дата надходження заяви)          Реєстраційний номер_______________
 
_____________________           ___________________________________
        (підпис)                           (ініціали та прізвище адміністратора
                                                         

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                    Зразок                                                       

 

 

Україна

_________________________ область

_______________________ міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  «___»_________20____ року.

м._____________________

 

Про дозвіл на складання

проекту відведення земельної ділянки,

цільове призначення якої змінюється

 

      Розглянувши клопотання та документи, що додаються до нього приватного підприємства ________________________________  с.______________, керівник _________________________ про надання дозволу на зміну цільового призначення частини  земельної ділянки, що належить йому на правах приватної власності (державний акт  серія_______ № __________________ від «____»______________ 20___ р.)  під будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу , керуючись ст..20, 123 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2002р. №502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”

 

міська рада вирішила :

 

 1. Дати дозвіл приватному підприємству  _____________________________,  керівник ___________________ на складання проекту відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється   площею ______га. під будівництво  відпочинково-оздоровчого комплексу  в с._________________________, ур.__________________________.
 2. Керівнику _____________________________________________________________________ :

                               Назва суб’єкта господарювання, прізвище, ім’я по батькові керівника

-   звернутись у ліцензовану проектну організацію  для виготовлення проекту відведення земельної ділянки;

-  проектну документацію щодо відведення земельної ділянки погодити у відповідності до вимог чинного законодавства , провести землевпорядну експертизу (у разі необхідності)  та  представити міській раді на затвердження.

 

3.  Контроль за виконанням   рішення  покласти на секретаря міської ради _________________

 

 

 

Міський  голова                                                                        _____________________

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Зразок                                                       

 

 

Україна

_________________________ область

_______________________ міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  «___»_________20____ року.

м._____________________

 

Про перепогодження

проекту відведення земельної ділянки,

цільове призначення якої змінюється

 

      Розглянувши клопотання та документи, що додаються до нього громадянина _____________

Жителя м.Тлумач, вул. .______________, про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки, що належить йому на правах приватної власності (державний акт  серія_______ № __________________ від «____»______________ 20___ р.)  під будівництво житлового будинку та господарських споруд , керуючись ст..20, 123 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2002р. №502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”

 

міська рада вирішила :

 

1. Дати дозвіл  громадянину   _____________________________,  на      перепогодження проекту   відведення   земельної   ділянки   з відповідними  органами  виконавчої  влади.

2. Перепогоджений проект подати до міської ради для прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.

3.  Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

 

Міський  голова                                                                       Володимир Корженьовський

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                                              Зразок                                                       

 

 

Україна

_________________________ область

_______________________ міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  «___»_________20____ року.

м._____________________

 

Про дозвіл на зміну цільового

призначення  земельної ділянки

 

      Розглянувши клопотання та проектну документацію  приватного підприємства ________________________________  с.______________, керівник _________________________ про надання дозволу на зміну цільового призначення частини  земельної ділянки, що належить йому на правах приватної власності (державний акт  серія_______ № __________________ від «____»______________ 20___ р.)  під будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу , керуючись ст..20, 123 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2002р. №502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”

 

міська рада вирішила :

 

1. Дати дозвіл приватному підприємству  _____________________________,  керівник ___________________ на зміну цільового призначення частини земельної ділянки   площею ______га. під будівництво  відпочинково-оздоровчого комплексу  в с._________________________, ур.__________________________.

 1. Керівнику _____________________________________________________________________ :

                               Назва суб’єкта господарювання, прізвище, ім’я по батькові керівника

-   звернутись у ліцензовану проектну організацію  для виготовлення містобудівного обґрунтування забудови  земельної ділянки.

 

3.  Контроль за виконанням   рішення  покласти на секретаря міської ради __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                        _____________________